ارسال اوراق سهام شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین

ارسال اوراق سهام شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین

اوراق سهام شرکت تعاونی جهت توزیع به سهام داران محترم استان های ( تهران ،مرکزی ، گلستان،آذربایجان شرقی،کرمان،مازندران،خوزستان،زنجان،اصفهان،کردستان ، سمنان ، کهکولیه بویر احمد ، آذربایجان غربی ، کرمانشاه ، خراسان شمالی ، قم ، سیستان بلوچستان ، یزد ، گیلان ، اردبیل ، چهار محال بختیاری ، هرمزگان ، البرز) به شرکت سلامت توان امین (پیک امین) تحویل گردیده است.